Zelf 500 euro betalen per ivf-ingreep

Onvruchtbare paren moeten voortaan een eigen bijdrage van 500 euro betalen voor elke reageerbuisbevruchting. Met dat besluit legt minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) de wens van een Kamermeerderheid naast zich neer.

De Kamer oordeelde vorig jaar dat elk paar alle vruchtbaarheidsbehandelingen weer vergoed zou moeten krijgen.

Nu moeten mensen voor de eerste in-vitrofertilisatie (ivf) zelf circa 2.500 euro betalen. Dat is het gevolg van een bezuinigingsmaatregel van Hoogervorst. Het basispakket vergoedt wel de tweede en derde ivf-behandeling.

Hoogervorst neemt met de eigen bijdrage een motie over van het Kamerlid Schippers (VVD). Die werd eerder door de Kamer verworpen. Mensen die niet op natuurlijke wijze een kind kunnen krijgen, zullen straks voor drie ivf-behandelingen 1.500 euro moeten betalen, aldus zijn woordvoerder.

Voorzitter Bor van Freya van de Vereniging voor Vruchtbaarheidsproblematiek is teleurgesteld. „Iemand met een netto-inkomen van 1.000 euro kan dat niet betalen. ” Ook gynaecoloog Kremer van de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie noemt het besluit „heel erg”. Hij wijst op het „gevaarlijke keuzegedrag van patiënten.” Die zullen volgens hem druk uitoefenen op artsen om meer dan één embryo in de baarmoeder te plaatsen waardoor zij hun kans op een kind vergroten. Kremer: „Daardoor neemt het aantal meerlingen toe, met alle medische risico’s van dien.”

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde voor een motie van de leden Vietsch (CDA) en Arib (PvdA) om de eerste ivf-behandeling weer te vergoeden. Arib vindt het „onbegrijpelijk” dat de bewindsman zijn „eigen zin doordrukt”. „Thorbecke zal zich in zijn graf omdraaien.” De CDA-fractie kent de argumentatie van de minister nog niet en zegt: „Wij gaan er van uit dat onze motie wordt uitgevoerd.” Jaarlijks beginnen 8.000 paren aan een ivf-behandeling. Het gaat om 16.000 ivf-behandelingen.

    • Antoinette Reerink