VVD`er Griffith wisselt wel erg snel van baan 1

Staatsrechtelijk is het niet onmogelijk om binnen één kabinetsperiode de Kamer te verlaten voor een andere baan en vervolgens terug te keren. Maar bij deze vorm van jobrotation dienen zich ook niet-juridische vragen aan zoals hoe serieus nemen de VVD en mevrouw Griffith de kiezer en wat is volgens hen de waarde van een Tweede-Kamerzetel?

Blijkbaar is veel relatief in een democratische rechtsstaat, zelfs het mandaat van de kiezer. Op landelijk (2003) en lokaal (2006) niveau spreekt de kiezer. Tegen de mening van de kiezer in vaart de VVD haar eigen koers. Mevrouw Griffith neemt ter meerdere eer en glorie van zichzelf actief deel aan dit staaltje kiezersminachting. Hiermee maken VVD en Griffith duidelijk welke waarde zij hechten aan het lidmaatschap van de Kamer. Dit hoogste overheidsambt is prima te gebruiken als parkeerplaats bij gebrek aan beter.

    • Mr. Rob Post Arnhem