‘Roken lang nadelig voor kind’

Arts Vincent Jaddoe onderzocht de rol van roken tijdens de zwangerschap.

Lang na de geboorte hebben kinderen daar nog last van.

Is uw bevinding niet logisch?

„Het was nog niet onderzocht. Wij wisten dat kinderen met een laag geboortegewicht grotere kans hebben later hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Wij wisten ook dat moeders die roken eerder een klein kind krijgen. Niemand heeft ooit een relatie gelegd tussen roken tijdens de zwangerschap en het latere risico op hart- en vaatziekten.”

Hoe schadelijk is roken precies?

„Door roken is er vijftig procent meer kans op het krijgen van een kind met een laag geboortegewicht. Wij vonden dat minder dan vijf sigaretten per dag al schadelijke effecten heeft. Dat leidt tot een geboortegewicht dat honderd gram lager ligt. Roken van negen sigaretten per dag veroorzaakt baby’s die tweehonderd gram lichter zijn. Wij waren geschokt toen we zagen dat een kwart van de vrouwen rookte tijdens hun zwangerschap.”

Wat zijn de eerste gevolgen precies?

„Hoofd, buik en been van het kind in de baarmoeder worden kleiner. Een rokende vrouw heeft al bij twintig weken een kind met fors kleinere bovenbeentjes. Daarna zie je het effect op het hoofdje en de buik.”

Wat zijn de gevolgen op latere leeftijd?

„Voor die vraag hebben we gebruikgemaakt van een ander onderzoek dat al 27 jaar in Zoetermeer loopt. Het project Epoz volgt kinderen vanaf vijf jaar op hun ontwikkeling van bloeddruk en cholesterol. Bij de kinderen van moeders die roken tijdens zwangerschap zagen we dat hun bloeddruk en cholesterol sneller stegen en na twintig jaar hoger werden. Daarmee tonen we aan dat roken niet alleen een negatief effect heeft op het leven in de baarmoeder, maar ook velen jaren erna. De blootstelling van de foetus aan roken heeft een ongunstig effect op de ontwikkeling van het hart en de bloedvaten.”

Antoinette Reerink

    • Antoinette Reerink