Rode Kruis helpt Palestijnen in nood

Het Rode Kruis gaat geld werven voor zijn Palestijnse zusterorganisatie. Dat gebeurt op initiatief van Cees Breederveld, van het Nederlandse Rode Kruis, die het gebied bezocht.

Cees Breederveld Foto Hollandse Hoogte Nederland, Den Haag, 26 januari 2006 Cees Breederveld Algemeen Directeur van Het Nederlandse Rode Kruis foto: Peter Hilz
Cees Breederveld Foto Hollandse Hoogte Nederland, Den Haag, 26 januari 2006 Cees Breederveld Algemeen Directeur van Het Nederlandse Rode Kruis foto: Peter Hilz Hilz, Peter

In de Palestijnse gebieden heerst op humanitair gebied een noodsituatie als gevolg van het besluit van de Verenigde Staten en de Europese Unie alle steun voor de Palestijnse Autoriteit stop te zetten. Het Rode Kruis heeft daarom besloten 8 miljoen dollar te werven voor de Palestijnse Rode Halve Maan, een soort zusterorganisatie. Op een bijeenkomst in Den Haag op 9 mei van Rode-Kruisorganisaties is de basis van deze hulpinspanning gelegd.

Het initiatief tot de bijeenkomst is genomen door directeur Cees Breederveld van het Nederlandse Rode Kruis, die eind april een bezoek bracht aan Israël op uitnodiging van de Israëlische organisatie Magen David Adom, maar ook de bezette Westelijke Jordaanoever bezocht en met vertegenwoordigers van de Palestijnse Rode Halve Maan sprak. Deze krijgt de helft van zijn middelen via de Palestijnse Autoriteit. „Dat moest betekenen dat de Rode Halve Maan in ernstige financiële problemen was geraakt”, zei Breederveld enkele dagen geleden in Den Haag.

De Rode Halve Maan is na het Palestijnse ministerie van Gezondheid de belangrijkste verschaffer van gezondheidszorg – ziekenhuizen, ambulancediensten – in de Palestijnse gebieden. In essentie is zij onafhankelijk van de overheid, hoewel zij wel met haar overlegt over de afstemming van activiteiten.

De 4.200 personeelsleden van de Rode Halve Maan krijgen al sinds 1 maart geen salaris meer. Er is daardoor verloop van employés die een alternatieve bron van inkomsten moesten zoeken. Dat is van invloed op de kwaliteit van de zorg. Daarnaast is er veel minder geld voor geneesmiddelen.

„Het is niet moeilijk te begrijpen wat uit de inmiddels ontstane situatie zou voortkomen ten aanzien van het lot van mensen. Als je op een gegeven moment niet langer ambulancediensten kunt verzorgen doordat je systeem afbrokkelt, dan worden gewonden, ernstig zieke mensen niet meer getransporteerd, als je geen medi-cijnen meer hebt – antibiotica zijn duur, antikankermiddelen zijn duur, nierdialyse is duur – dan kun je geen genezing meer verzekeren”, aldus Breederveld.

Het gaat om een tijdelijke ondersteuning van de Palestijnse organisatie. Breederveld: „We zien pogingen van de internationale politiek in ieder geval een ondersteuning voor de Palestijnse bevolking te financieren. Wij gaan ervan uit dat dat voor elkaar komt, maar dat kost nog wel enige tijd. Vandaar dat wij hebben gezegd: dat is onze verantwoordelijkheid in de wereld – en dat is ook algemeen geaccepteerd – om die humanitaire nood te lenigen door tijdelijke ondersteuning van basisactiviteiten, voorlopig voor een half jaar.”

De VS en Israël hebben het bankwezen onder druk gezet geen zaken meer te doen met de Palestijnse gebieden, maar volgens Breederveld zijn er in het internationale humanitaire geldverkeer nog geen problemen. „Wij vertrouwen erop dat dat ook zo blijft.” De Rode Halve Maan wordt geacht met het geld zelf medicijnen aan te schaffen in de regio. Aangezien de grensposten slechts af en toe open zijn, is dat wél problematisch. „Ik denk dan ook dat het noodzakelijk is om de autoriteiten erop te wijzen dat er zekere verplichtingen zijn om te zorgen dat die geneesmiddelen daar komen. In dezelfde zin zeg ik dat ik heel goed begrijp dat de autoriteiten ook de veiligheidssituatie in de gaten moeten houden.”