Parlement buigt zich later over energiewet

Den Haag. De Eerste Kamer zal de splitsingswet, die de opsplitsing van de energiebedrijven in commerciële productie- en leveringsbedrijven en in netwerkbedrijven regelt, pas na de zomer behandelen. Tot 12 september kunnen schriftelijke vragen worden ingediend die vervolgens door minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) moeten worden beantwoord. De plenaire behandeling in de Eerste Kamer is voorlopig voorzien op 31 oktober. Vorige maand nam de Tweede Kamer met een grote meerderheid van stemmen de Splitsingswet aan.