OM eist werkstraf tegen ex-rechter

Ex-rechter Wicher W. stond gisteren terecht voor mishandeling van een vrouw.

De eis is relatief mild omdat hij zijn beroep nooit meer kan uitoefenen.

Het openbaar ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Zwolle een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist tegen een voormalige rechter wegens poging tot doodslag. De 48-jarige Wicher W., die werkzaam was bij het Leeuwarder gerechtshof, zou in 2004 zijn Oekraïense ex-vriendin Tetyana S. ernstig hebben mishandeld. Ook zou hij geprobeerd hebben om haar te wurgen.

De twee leerden elkaar kennen via een datingsite op internet. Ze bezochten elkaar over en weer en W. bood de Oekraïense geregeld financiële hulp. Na een etentje, waar ze twee flessen champagne leegdronken, ging het op een avond mis. W. vond dat de vrouw zich provocerend gedroeg. Thuis noemde hij haar een hoer. „Ze werd boos en dreigde een glas in mijn gezicht uit te drukken”, vertelde W. gisteren. „Zij sloeg mij en ik heb vervolgens ook klappen uitgedeeld.”

De 31-jarige Oekraïense, die niet bij de zitting aanwezig was, legde bij de politie een hele andere verklaring af. Volgens haar begon W. uit het niets op haar in te slaan, en probeerde hij haar te wurgen. Volgens de ex-rechter nam hij haar echter in een houdgreep om haar rustig te krijgen. Dit zou het ‘wurgen’ verklaren.

De volgende dag liet W. de huisarts komen voor de Oekraïense omdat ze was flauwgevallen. De arts liet, bij het zien van de verwondingen, een ambulance komen. In het ziekenhuis werd S. onderzocht. „Ze had verwondingen en blauwe plekken op heel haar lichaam”, zei officier van justitie, C. Bordenga-Koppes.

Een week na de mishandeling deed de vrouw aangifte. Aan de politie toonde ze foto’s, gemaakt met haar mobiele telefoon, van haar gezicht. Op de website van tv-programma Nova staan de foto’s. De actualiteitenrubriek zond maandagavond een item uit over de zaak. Niet alleen S. kwam daarin aan het woord, ook een andere ex-vriendin van W. liet weten hem „volledig gestoord” te vinden. Verder werd duidelijk dat W. er bij de politie op heeft aangedrongen geen werk te maken van de aangifte van de Oekraïense. In een brief valt te lezen: ‘Als rechter verkeer ik in een precaire positie en de beschuldigingen zijn dermate ernstig dat mij er alles aan gelegen is om de zaak, die in mijn ogen geen zaak is, in de kiem te smoren.’ Ook deze brief van W. staat op de site van Nova.

Opmerkelijk genoeg kwam de brief tijdens de zitting niet naar voren. Wel haalde de officier de aangifte van de ex-vrouw van W. aan. Zij heeft in 2001 aangifte gedaan van mishandeling. President J.C. van Dijk van het gerechtshof Leeuwarden zei tijdens de Nova-uitzending hier nooit iets van geweten te hebben. Eerder liet hij in een interview met NRC Handelsbladweten dat de zaak „het aanzien van de rechtelijke macht schaadt”.

Volgens een psychiatrisch rapport lijdt W. niet aan een stoornis en kan hij volledig toerekeningvatbaar worden verklaard. Volgens de officier heeft W. de kans dat het slachtoffer zou overlijden tijdens de worstelingen, met zijn volle verstand, op de koop toe genomen.

Celstraf heeft het OM achterwege gelaten omdat de ex-rechter zelf ontslag heeft genomen en bij justitie nooit meer aan de slag kan. Bordenga-Koppes zei dat het OM zich realiseert dat het publiekelijk terechtstaan voor iemand die tot voor kort zelf deel uitmaakte van de rechtelijke macht extra pijnlijk is. „Maar het is inherent aan het heftige strafbare handelen door een dergelijke functionaris.”

Advocaat Plasman probeerde tijdens de zitting tevergeefs de rechtbank niet-bevoegd te verklaren omdat hoger beroepszaken van de rechtbank Zwolle ook in Leeuwarden worden behandeld. „En dan is onpartijdigheid niet gegarandeerd.” Bovendien krijgt de zaak volgens hem wel opvallend veel aandacht in vergelijking met andere huiselijk geweldzaken.

W. voelde zich gisteren zonder respect behandeld. Hij schoot af en toe uit zijn slof en noemde de officier een keer „dom”. Dit tot grote woede van de voorzitter van de rechtbank, die hem dwong zijn excuses aan te bieden. De rechtbank doet 6 juni uitspraak.