OESO: laat euro-rente met rust

De rente in de eurozone moet niet te haastig moet worden verhoogd, omdat er weinig zicht is op oplevende inflatie en eerst gewacht moet worden op meer tekenen van een doorzettend economisch herstel. Dit stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in zijn halfjaarlijkse Economic Outlook. De hoge prijs van olie staat een gunstige economische ontwikkeling in de industrielanden vooralsnog niet in de weg, aldus de OESO. Ook de kans op een oplopende inflatie als gevolg van de gestegen grondstoffenprijzen is beperkt. Volgens de OESO bedraagt de groei van de aangesloten industrielanden dit jaar gemiddeld 3,1 procent, om volgend jaar licht terug te zakken naar 2,9 procent. De inflatie blijft gemiddeld rond de 2 procent.

Wel signaleert de organisatie risico’s voor de wereldeconomie, maar die liggen meer op het vlak van de onevenwichtigheden in de wereldeconomie, met name door het grote tekort van de Verenigde Staten op de betalingsbalans. Net als het Internationaal Monetair Fonds pleit de OESO voor een ordelijke afwikkeling van deze onevenwichtigheden, door een begrotingsbeleid en wisselkoersbeleid in de betrokken landen, dat beter onderling is afgestemd. Een plotselinge, schoksgewijze correctie van het Amerikaanse externe tekort zou tot veel economische schade leiden.

Voor de euro-landen voorziet de OESO een economische groei van 2,2 procent dit jaar en 2,1 procent in 2007. Het Japanse economische herstel is beter, met 2,8 procent groei dit jaar en 2,2 procent het volgende jaar. De groei van de VS bedraagt in 2006 3,6 procent, en volgend jaar 3,1 procent.

De groeiprojecties voor Nederland bedragen 2,4 procent dit jaar en 2,8 procent in 2007. Daarmee liggen de ramingen van de OESO licht onder de meeste andere prognoses, zoals die van het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank.

Opvallend is dat de organisatie voorziet dat de werkloosheid in Nederland fors terugloopt, van 5 procent van de beroepsbevolking in 2005 tot 3,4 procent in 2007. De OESO voorziet een begroting die volgend jaar in balans is, maar adviseert Nederland een structureel overschot te voeren in verband met de toekomstige kosten van de vergrijzing.

Wat eveneens opvalt is dat de OESO voor het lopende jaar 2006 een daling van de consumptieprijzen voorziet, met 0,2 procent. In de loop van 2007 zou de inflatie zich weer in de richting van het Europese gemiddelde begeven.