NWO-interview

Bij het interview van NWO-voorzitter Nijkamp, Geen keurslijf, wel geldgebrek (23 mei, pagina 8), ontbrak de naam van de auteur, Michiel van Nieuwstadt.