Nederland gehekeld in jaarboek Amnesty

Na negen jaar wordt Nederland weer genoemd in het Jaarboek van de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het rapport over 2005 werd gisteren gepresenteerd.

De organisatie hekelt de behandeling van asielzoekers en migranten in Nederland. Amnesty wijst naar de brand op 27 oktober in het detentiecentrum op Schiphol, waarbij elf illegalen stierven. Ook de aangescherpte antiterrorismewetgeving in Nederland, waaronder het strafbaar stellen van „apologie van terrorisme”, baart Amnesty zorgen.

Op Denemarken en Luxemburg na staan alle 25 EU-landen in het jaarboek. Daarin geeft de organisatie een overzicht van de staat van de mensenrechten in 150 landen. In 2005 streden hoop en teleurstelling volgens Amnesty om de voorrang.

Volgens het Jaarboek deden meer instellingen onderzoek naar de naleving van mensenrechten. Daaronder vallen de onderzoeken van de Raad van Europa en het Europees Parlement naar vermeende illegale CIA-vluchten, waarbij terreurverdachten over de wereld werden gevlogen.

Tegelijkertijd is het teleurstellend, aldus het Jaarboek, dat regeringen in naam van de oorlog tegen terrorisme internationale instituties hebben verlamd en zich hebben schuldig gemaakt aan schendingen van mensenrechten. „Het mensenrechtendebat wordt grotendeels overschaduwd”, schrijft algemeen secretaris Khan in het voorwoord van het Jaarboek, „door grove schendingen in Irak en Afghanistan, waar marteling en terreur elkaar naar de kroon steken.”

Bovendien hebben enkele landen in het Midden-Oosten de strijd tegen terrorisme aangegrepen om de noodtoestand te handhaven en was het voor onder meer Algerije, Egypte, Jordanië, Marokko en Tunesië aanleiding om nieuwe wetgeving aan te nemen „die tot grove schendingen van de mensenrechten dreigen te leiden”.

Het Jaarboek beschuldigt de VS en Groot-Brittannië van „het meten met twee maten”. Londen zegt het verbod op martelingen te handhaven maar stuurt asielzoekers terug naar landen met martelpraktijken. De Amerikaanse Senaat vindt martelen en mishandeling ontoelaatbaar, maar de VS ontzeggen gevangenen in Guantánamo Bay wel de toegang tot federale rechtbanken.

Lees het hele jaarboek op: www.amnesty.nl