Meesten slagen voor inburgeringsexamen

Rotterdam. Volgens een voorlopige telling zijn, sinds de invoering op 15 maart 2006, 101 kandidaten geslaagd voor het inburgeringsexamen in het buitenland. Dat heeft de woordvoerder van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) gisteren gezegd. Vier mensen zakten tot nu toe voor het examen en kwamen daardoor niet in aanmerking voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De resultaten voldoen aan de wens van de Kamer dat het examen vooral een voorbereiding op de komst van migranten naar Nederland moet zijn, maar geen onneembare horde. Wel deden er tot nu toe veel minder mensen examen dan verwacht. Minister Verdonk schatte eind vorig jaar het aantal migranten dat het examen zou afleggen op 17.000 per jaar. Het inburgeringsexamen is onderdeel van de wet `inburgering in het buitenland` en wordt via een computer afgenomen, die in verbinding staat met een spraakherkenningcomputer in Nederland.