Kamer wil wel Zuiderzeelijn

Een ruime meerderheid van CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en de ChristenUnie in de Tweede Kamer pleitte gisteren voor een snelle verbinding tussen het noorden en de Randstad, tot genoegen van de ruim duizend noorderlingen die daarvoor in Den Haag hadden demonstreerden. Vorige maand haalde het kabinet, op voorstel van minister Peijs (Verkeer, CDA), nog een streep door een Zuiderzeelijn die Groningen met Amsterdam en Schiphol moet verbinden. Nut en noodzaak zouden onvoldoende zijn aangetoond. (ANP)