Kamer: opheldering over andere naturalisaties

De Tweede Kamer wil van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) opheldering over naturalisaties in de afgelopen jaren. Het gaat om gevallen waarin verkeerde gegevens zijn verstrekt door de aanvrager. De Kamer wil weten welke criteria door het ministerie zijn toegepast bij de beoordeling van die aanvragen. De Kamer wil ook opheldering over de gevallen waarin de naturalisatie niet werd verleend.

CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zullen dit vandaag aan de orde stellen tijdens een procedurevergadering van de vaste Kamercommissie voor Justitie. De commissie zal daarna een brief sturen aan de minister. Aanleiding is de zaak van ex-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali (VVD) die het Nederlanderschap verkreeg met een verkeerde naam en geboortedatum. In het debat over die kwestie zei Verdonk vorige week dat zij onterecht is genaturaliseerd. Later zei ze, onder druk van de Kamer en het kabinet, dat Hirsi Ali hoe dan ook Nederlander zal blijven of zal worden.

Volgens Kamerlid Mirjam Sterk (CDA) wil haar partij helderheid van de minister omdat Hirsi Ali niet beter, maar ook niet slechter mag worden behandeld dan anderen in vergelijkbare situaties. „Het is nadrukkelijk niet onze bedoeling dat in de gevallen die er de afgelopen jaren zijn geweest het Nederlanderschap wordt teruggegeven. Het gaat ons erom dat we kunnen controleren of de minister zorgvuldig heeft gekeken naar het besluit over Hirsi Ali.”

GroenLinks wil dat vluchtelingen die net als Hirsi Ali zonder kwade opzet over hun identiteit hebben gelogen, hun nationaliteit kunnen behouden. GroenLinks-fractievoorzitter Halsema roept daarom advocaten op gegevens te verstrekken over vluchtelingen wier paspoort is ingetrokken. Volgens haar gaat het alleen om mensen die „te goeder trouw” hebben gelogen, zoals het Iraakse gezin Naif. De Hoge Raad oordeelde in 2005 dat het gezin door het geven van valse informatie nooit recht heeft gehad op het Nederlanderschap. Halsema wil dat de wet alleen betrekking heeft op extreme situaties. „Ik ben het met Hirsi Ali eens dat het besluit van Verdonk disproportioneel was. Dat geldt ook voor die andere gevallen.”

Minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) zei zaterdag in het televisieprogramma TROS Kamerbreed dat de kwestie-Hirsi Ali mogelijk gevolgen heeft voor vergelijkbare gevallen.