Kabinet: meer opinie bij omroep

Het kabinet neemt het wetsvoorstel van staatssecretaris Van der Laan (Media, D66) voor de publieke omroep na 2008 over.

Dat heeft de ministerraad vandaag besloten. Het kabinet heeft ook een advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel besproken. Volgens bronnen rond het kabinet en de Tweede Kameronderschrijft de raad de globale strekking van de wet. Wel maakt de raad zich zorgen over de gevolgen van teruglopende reclame-inkomsten. Daardoor zou verschraling van het tv-aanbod dreigen. Volgens het kabinet is een besluit over reclame echter politiek terrein.

In de wet van Van der Laan worden culturele programma’s deels afhankelijk gemaakt van reclamegelden. De inkomsten van de STER dalen aan enige tijd, onder meer door toegenomen concurrentie. In 2003 waren die nog 220 miljoen euro, in 2005 186 miljoen.

Het CDA in de Tweede Kamer vindt dat de publieke omroep na 2008 reclamevrij moet worden. De partij vindt het niet goed dat de omroep medeafhankelijk is van reclamegeld, want daardoor worden kijkcijfers te belangrijk. Volgens Kamerlid Atsma (CDA) sluit de kritiek hierop aan. Hij heeft het advies nog niet zelf gezien.

Onder druk van de Kamer heeft Van der Laan in haar wetsvoorstel een overgangsregeling voor de ledenloze omroep NPS opgenomen. Medewerkers en programma’s (Raymann is laat, Sesamstraat) worden drie jaar lang ondergebracht bij de NOS. Deze twee instellingen fuseren. Volgens Kamerlid Bakker (D66) is voor deze constructie gekozen omdat er dan „zekerheid” is voor de NPS-programma’s en medewerkers.

De NPS moet verdwijnen omdat de organisatie volgens staatssecretaris Van der Laan niet meer in de nieuwe structuur past die in 2008 wordt ingevoerd. Daarin wordt de NOS verantwoordelijk voor nieuws en de omroepverenigingen voor opiniërende programma’s. De omroepen moeten de helft van hun budget inleveren.

    • Merel Thie