‘Iran wil met VS praten’

Iran heeft via derden de Verenigde Staten nog eens expliciet gevraagd om direct overleg over zijn omstreden nucleaire programma. Dat heeft The Washington Post gisteren gemeld. Volgens de krant zijn onder anderen het hoofd van het Internationaal Atoomenergie Agentschap, Mohamed ElBaradei, VN-secretaris-generaal Kofi Annan en Indonesië en Koeweit door Iran n gevraagd deze boodschap aan de VS over te brengen. The Washington Post baseert zich op Amerikaanse functionarissen, Iraanse analisten en buitenlandse diplomaten.

Direct contact met de VS was streng verboden in Iran, maar Opperste Leider Ali Khamenei gaf eerder dit jaar toestemming voor een direct gesprek met de VS over Irak, dat overigens nog niet heeft plaatsgehad. Vervolgens stuurde president Ahmadinejad zijn ambtgenoot Bush eerder deze maand een lange brief, die als ouverture zou kunnen worden gezien. Washington heeft tot dusverre het idee van een gesprek met Iran over de nucleaire kwestie afgewezen.

In Londen praten vandaag Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië met de VS, China en Rusland verder over een pakket aanmoedigings- en dwangmaatregelen om Iran ertoe te bewegen de verrijking van uranium op te geven. Europa is bereid Iran lichtwaterreactors aan te bieden, maar Washington zou daarover niet enthousiast zijn. Om Rusland en China tot steun aan een begeleidende sanctieresolutie te bewegen is voorgesteld in de tekst geen melding te maken van artikel 42 van Hoofdstuk VII van het VN-Handvest dat militaire actie mogelijk maakt. In het voorstel wordt slechts melding gemaakt van artikel 41, dat in de mogelijkheid van sancties voorziet. (AP, Reuters)