exact

Ik zat laatst op een terras van de voorjaarswarmte te genieten toen een vriend van mij kwam aanfietsen. Hij stopte maar al te graag voor een praatje. „Het wordt ieder jaar weer moeilijker de winterpondjes eraf te rijden”, zei hij, terwijl hij het zweet van zijn voorhoofd wiste. Meestal praat hij in getallen, maar daar was hij nu klaarblijkelijk te moe voor. Ik vroeg hem hoe ver het nog fietsen was tot zijn huis. Hij keek me geamuseerd aan en sprak: „Zes maal zes min zes kilometer, oftewel vijf maal vijf plus vijf kilometer.”

Ik begreep dat hij het getal 30 twee keer had uitgedrukt met drie gelijke cijfers, en dacht koortsachtig na om hem een koekje van eigen deeg te kunnen geven. Toen de stilte hem te lang duurde en hij, zijn hand opstekend, de fiets weer in beweging zette, had ik eindelijk een derde rekenkundige bewerking met drie gelijke cijfers gevonden. „Dus eh, nog (x) kilometer?” riep ik hem na, met enige trots.

Waarop hij over zijn schouder kijkend terugriep: „Ja, nog (y) kilometer!”

Welke twee rekenkundige bewerkingen met drie gelijke cijfers (‘x’ en ‘y’) hebben mijn vriend en ik elkaar nog gepresenteerd?

Oplossing van gisteren (Triootjes):

IN VRAAGVOLGORDE: RIE, EST, LET, INA, SEM, ROS, VAN, HER, PAL, ROSINA, PALESTINA, VAN ROSSEM, PALLET, VAN EST, HERRIE, LET HER, SEMINARIE.