Verzekeraar stapt naar Europees Hof

De Haagse zorgverzekeraar Azivo is een rechtszaak begonnen bij het Europese Hof van Justitie over het nieuwe Nederlandse zorgstelsel. Azivo meent dat het nieuwe stelsel in strijd is met de Europese regels en heeft de Europese Commissie voor de rechter gedaagd.

Het is voor het eerst dat een Nederlandse zorgverzekeraar naar het Hof in Luxemburg stapt omdat hij zich benadeeld voelt door de zorgverzekeringswet, die 1 januari in werking is getreden. „De discussie is nog niet eerder bij het Hof gevoerd”, zegt de advocaat van Azivo, Gerard van der Wal.

De klacht van Azivo richt zich op een van de pijlers van de nieuwe zorgverzekeringswet: het risicovereveningsstelsel. Dat zorgt ervoor dat verzekeraars financieel gecompenseerd worden voor klanten op wie ze anders verlies zouden maken, zoals ouderen en zieken. Zo kunnen ze de zwakkeren in de samenleving ook verzekeren.

Advocaat Van der Wal: „Het risicovereveningstelsel functioneert niet goed.” Hij zegt dat Azivo veel verzekerden heeft uit risicogroepen waarvoor de verzekeraar onvoldoende compensatie krijgt. Azivo zou 40 euro per verzekerde tekortkomen. Volgens Van der Wal heeft de verzekeraar een zaak omdat zorgverzekeraars die het minder nodig hebben, ook staatssteun krijgen. Daardoor ontstaat oneerlijke concurrentie. „Het is een vorm van staatssteun die niet geaccepteerd kan worden, ook al beweert de Europese Commissie dat wel.”

De directie van Azivo heeft vandaag overleg op het ministerie van Volksgezondheid en hoopt dat de minister alsnog een regeling wil treffen voor het probleem. Het departement onthoudt zich vooralsnog van commentaar. Azivo is voortgekomen uit de arbeidersbeweging en heeft met name veel verzekerden uit de Haagse achterstandswijken. Azivo-directeur Van den Heuvel noemt zijn maatschappij nog altijd „het enige echte ziekenfonds”.

Azivo: pagina 2

    • Antoinette Reerink