Signalen Hoge Raad voor verbeteren rechtssysteem

Enkele parlementariërs bekritiseerden de rapportage van de Hoge Raad (NRC Handelsblad, 6 mei) op de punten `verharding` en `verrechtsing`. Over de andere signalen van de Hoge Raad, die de parlementariërs zouden moeten oppakken voor verbetering van het rechtssysteem, werd met geen woord gerept.

Zo pleit een meerderheid van de Hoge Raad om herzieningsverzoeken daar weg te halen. Daarmee erkent de Hoge Raad dat het niet langer wenselijk is dat de Hoge Raad zich min of meer zelf controleert. Want meestal heeft de Hoge Raad immers in een eerder stadium al bekeken of diezelfde omstreden veroordeling in aanmerking kwam voor cassatie.

Ook uiten leden van de Hoge Raad kritiek op de kwaliteit van de rechtsspraak. Daar staan ze niet alleen in. Gezaghebbende wetenschappers, zoals Hans Crombag en Willem Albert Wagenaar, schatten dat per jaar tien tot vijftien rechterlijke dwalingen voorkomen. Er moeten dus zeker tientallen mensen ten onrechte in de gevangenis zitten.

    • Wim Orbons