Nederwiet blijft een gedoogde softdrug

Nederwiet blijkt geen harddrug te zijn en wordt niet verboden. Dat heeft minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. De minister baseert zich daarbij op een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hoogervorst had in 2004 in het kader van het Actieplan Ontmoediging Cannabis aangekondigd dat hij cannabis met een hoog THC-gehalte, de werkzame stof in wiet, in het uiterste geval als harddrug zou aanmerken en verbieden als deze een groot gevaar voor de gezondheid zou vormen.

Uit het onderzoek van de RIVM blijkt dit mee te vallen. In een laboratorium kregen 24 mannelijke proefpersonen marihuana te roken met een THC-concentratie variërend van nul procent (placebo) tot ruim 23 procent. De gebruikte concentraties waren vergelijkbaar met die van de nederwiet uit de coffeshops.

Een hoger THC-gehalte heeft wel sterkere effecten op de gebruiker, aldus het RIVM. Zo reageert de nederwietroker trager, vermindert zijn concentratievermogen en verliest hij soms controle over spieren. In sommige gevallen nam ook de hartslag toe tot 170 slagen per minuut, hetgeen voor personen met hartklachten risicovol kan zijn.

De resultaten zijn niet van dien aard dat ze aanleiding vormen voor strengere wetgeving omtrent cannabis, vindt Hoogervorst. Wel zal de minister de verhoogde risico's bij de inname van nederwiet gaan benadrukken in toekomstige voorlichtingscampagnes en preventieactiviteiten.

Deze zomer zal het project 'Voorlichting in de coffeeshop' beginnen, dat specifiek gericht is op het in coffeeshops voorlichten van cannabisgebruikers over de toename van de hoeveelheid THC in nederwiet en de bijbehorende risico's. In november begint een soortgelijke voorlichtingscampagne via de massamedia. Beide campagnes worden uitgevoerd door het Trimbos-instituut, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.