In beroep tegen bouwen in Luik

Minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) legt zich niet neer bij het vonnis van de rechtbank in Maastricht dat woningcorporaties in het buitenland mogen bouwen. Dat heeft een woordvoerder van de minister meegedeeld.

Dekker gaat in beroep bij de Raad van State, omdat zij de uitspraak onaanvaardbaar vindt. „Corporaties hebben een publieke taak in Nederland, niet in het buitenland” , aldus Dekker. De woningbouwverenigingen zouden wat haar betreft de hoogste prioriteit moeten geven aan het wegwerken van de achterstand op de woningmarkt en zoveel mogelijk nieuwe woningen in Nederland moeten bouwen.

Het vonnis van de Maastrichtse rechtbank betreft activiteiten van de plaatselijke woningcorporatie Servatius die actief betrokken is bij een groot woningbouwproject in Luik, over de grens met België. De strijd daarover tussen Dekker en de corporatie duurt al jaren. In februari verbood Dekker om verder te gaan met het project dat huur- en koopwoningen omvat. Op overtreding van het verbod stond een boete van 2.6 miljoen euro.

Maar volgens de rechter mag Servatius wel in Luik bouwen. Het vrij kapitaalverkeer op grond van het Europees Verdrag is hierbij bepalend. Dat kan de minister niet inperken, vindt de rechter.

De minister is van mening dat „een uitzondering op het vrij verkeer van kapitaal gerechtvaardigd is omdat het hier gaat om een publieke taak in Nederland”.

Maastricht heeft zelf te weinig ruimte voor sociale woningbouw en vormt met Belgische gemeenten een stedelijke regio, waarbinnen voor jonge Maastrichtenaren een woning te vinden is.