Hirsi Ali strijdt terecht tegen radicale islam

In zijn artikel in NRC Handelsblad van 17 mei vraagt J.A.A. van Doorn zich af waarom Hirsi Ali de islam op agressieve wijze blijft aanvallen.

Echter, zij valt de islam niet aan, maar de radicale islam. Hirsi Ali stelt onder andere de onderdrukking van vrouwen in bepaalde islamitische kringen aan de kaak en wil ons waarschuwen tegen moslimfundamentalisme.

Wat is daar verkeerd aan?

    • H. Smits Tolbert