Elite en de populariteit van het koningshuis

In zijn artikel in NRC Handelsblad van 30 april suggereert J. Schaberg dat de elite van Nederland, ”sociale klimmers”, zoals hij ze noemt, het koninkrijk graag vergelijkt met een familiebedrijf waarin helaas de positie van president-commissaris voor hen onbereikbaar is.

Ik betwijfel of die vergelijking juist is want met name die elite realiseert zich goed dat het `bedrijf`, de Nederlandse Staat, noch gesticht is door, noch ooit eigendom geweest is van het Huis van Oranje. Ook is een bedrijf geen democratie, terwijl Nederland dat wel wil zijn.

Dat de monarchie bij de elite niet zo populair blijkt te zijn hangt minder samen met de eerzucht van de `sociale klimmers` dan met het feit dat die elite er zich van bewust is dat in een werkelijke democratie de functie van staatshoofd bepaald dient te worden door verdienste en de wil van het volk en niet door geboorte, die tenslotte toevallig is en dus in dit verband irrelevant. Dat het vorstenhuis bij de meerderheid van de Nederlandse bevolking populair is, doet hieraan niets af.

    • Dr. P.W.L. van Baarle Mook