'Een parallel met Irak'

Fons van Westerloo, directeur van RTL Nederland, zat ten tijde van de Vietnam-oorlog, vanaf 1975 tot vlak voor de terugtrekking van de Amerikanen, als verslaggever voor de publieke omroep in Vietnam. Hij bekeek het VWO examen geschiedenis.

Fons van Westerloo Fons van WESTERLOO, Nieuwe baas van HMG. foto VINCENT MENTZEL/NRCH ==B/W==
Fons van Westerloo Fons van WESTERLOO, Nieuwe baas van HMG. foto VINCENT MENTZEL/NRCH ==B/W== Mentzel, Vincent

Wat vond u van het examen?

'Niet gemakkelijk. De leerlingen wisten dat Vietnam één van de thema's was, maar dan nog is dit examen heel pittig.'

Wat vindt u ervan dat Vietnam één van de onderwerpen was?

'Ja, dat vind ik dus fantastisch. Jongeren weten zelden iets van Vietnam. Terwijl het een enorme stempel heeft gedrukt op de wereldpolitiek. En Vietnam is natuurlijk een prachtig voorbeeld van de totale zinloosheid van oorlog. Bovendien: de geschiedenis herhaalt zich. Het incident in de Golf van Tonkin was natuurlijk een leugen. Regeringen vinden altijd een reden om een oorlog te beginnen, zou de les kunnen zijn.'

U ziet een parallel met Irak?

'Jazeker. Misschien had ik daar iets over gevraagd. Vietnam móest behouden blijven voor de vrije westerse wereld. Anders zouden alle landen in de regio communistisch worden. Daar is nooit iets van gebleken. Bij Irak waren het de massadestructie wapens. Maar ik vraag me af, als er geen olie was geweest, of Amerika zich er ook zo druk om had gemaakt.'

Wat vond u een overbodige vraag?

'Je moest een rijtje gebeurtenissen in de goede volgorde zetten, terwijl je dat zo op internet kan vinden. Ik vind: je kan beter naar de grote lijnen vragen.'

Had u het gehaald?

'Ik was een eind gekomen.'