Deel van politieke elite is de weg kwijt

In haar bijdrage in Opinie & Debat van 20 mei over de kwestie Hirsi Ali slaat Corine Vloet de plank volkomen mis.

Door te concluderen dat onze samenleving als gevolg van het (gedwongen) vertrek van Hirsi Ali kennelijk niet deugt, maakt zij een fout die intellectuelen wel vaker maken; door het gebruik van generalisaties, zich te verschuilen achter abstracties en hoogdravend taalgebruik wordt het zicht op de werkelijkheid ontnomen. Zo is het niet Zembla geweest, noch onze samenleving die Hirsi Ali in exil naar de VS stuurt. Het is, dunkt mij, een besluit geweest van een minister en, nota bene, partijgenoot die als een Brutus om persoonlijke, partijpolitieke en electorale redenen een daad wilde stellen.

Als er al iets mis is met de Nederlandse samenleving is het niet zozeer de bevolking die de weg kwijt zou zijn, maar een deel van de `politieke elite` die keer op keer laat zien niet in staat te zijn leiderschap te tonen en datgene te doen wat in het belang is van het land. Ik voel mij in het geheel niet aangesproken door de Haagse soap en het politieke gestuntel van afgelopen week, noch wens ik in de verdediging te schieten door het feit dat een niet voor haar vak geschikte minister Nederland internationaal een modderfiguur laat slaan.

Die verdediging laat ik liever over aan de beschermheer en supporter van minister Verdonk, de heer Bolkestein, die een paar jaar geleden nog vond dat Nederland internationaal een pleefiguur zou slaan als Fortuyn aan het roer zou komen.Het kan verkeren.

    • Mr. L.A. Schriever den Haag