De directiefuncties zijn al verdeeld

Aandeelhouder van de beurs Euronext bespreken vandaag een aantal fusievoorstellen.

Het bestuur van Euronext lijkt al gekozen te hebben voor een fusie met Wall Street.

Nu nóg langer geopend. Euronext was al de eerste pan-Europese beurs, als de fusiepoging van de New York Stock Exchange slaagt, maakt Euronext ook nog deel uit van de eerste transatlantische beurs. Open van negen uur 's ochtends tot tien uur 's avonds.

Na zeventien maanden van praten, het uitspreken van intenties en vooral van niet-bevestigde geruchten lijkt deze week één samenwerkingsverband dan eindelijk van de grond te komen: de beurs van Wall Street wil met Euronext fuseren.

Eerst het waarom. Beursbedrijven willen hun markt vergroten, meer handel aantrekken en daarmee hun kosten verlagen. En, specifieker voor de interesse in Euronext: Wall Street wil de snelgroeiende markt van derivaten betreden en toegang tot Euronexts technologie krijgen.

De beurswaarde van Euronext is zo'n 7,8 miljard euro, die van New York circa 10 miljard dollar - ongeveer evenveel als Euronext. Derde speler in de internationale beurzenslag, Deutsche Börse, is de grootste van de drie met een waarde van zo'n 11,7 miljard euro. Frankfurt roept al maanden met Euronext te willen fuseren, maar de bestuurders van Euronext voelen daar niet voor.

Officieel heet het dat Euronext 'een andere visie' heeft op de bedrijfsstructuur van Deutsche Börse, op de achtergrond spelen andere sentimenten. Euronext vreest voor inperking van de autonomie en verhuizing van het hoofdkantoor van Parijs naar Frankfurt. En, als zo vaak bij niet-vrijwillige fusies zal de vraag spelen: wie wordt de baas in de nieuwe combinatie?

New York lijkt betere voorwaarden te bieden. Hoewel de commissarissen van Euronext gisteren met een korte, zakelijke reactie op het bod kwamen - zij nemen het 'in overweging' en zullen het vandaag met de aandeelhouders bespreken - lijkt het er op dat de bestuurders in Amsterdam en Parijs al in vergaande overeenstemming zijn. De poppetjes zijn al ingevuld. Topman John Thain van de Newyorkse beurs blijft de hoogste baas. Die van Euronext, Jean-François Théodore, wordt vice-voorzitter. De Fransman blijft aan het hoofd staan van de - dan - Europese poot van de nieuwe beurs. Jan Michiel Hessels, de Nederlandse president-commissaris van Euronext, zal voorzitter worden van het nieuwe op Amerikaanse leest geschoeide bestuur.

Het voorstel van New York wordt vandaag in de aandeelhoudersvergadering van Euronext in Amsterdam besproken. Niet iedereen is op voorhand enthousiast over het bod. Met name twee grootaandeelhouders, de Amerikaanse investeringsmaatschappijen TCI en Atticus Capital, dringen al maanden aan op een fusie met Deutsche Börse. Zij zien daarin meer voordelen dan in een fusie met Wall Street. Een logische gedachte, want beide beleggers hebben óók een aanzienlijk belang in de beurs in Frankfurt. Op voorspraak van TCI wordt een fusie met de Duitsers zelfs in stemming gebracht, waarover het Euronext-bestuur een negatief stemadvies heeft afgegeven.

Deutsche Börse kwam vrijdag nog met een uitgewerkt plan voor een fusie met Euronext. Euronext zelf verklaarde 'klaar' te zijn voor fusiebesprekingen met de beurs in Milaan. Een bericht om het aantal opties voor aandeelhouders te vergroten?

    • Freek Staps Philip de Witt Wijnen