Corporaties mogen in buitenland bouwen

MAASTRICHT/DEN HAAG. Woningbouwcorporaties mogen huizen bouwen in het buitenland. Dat heeft de rechtbank in Maastricht bepaald in een conflict tussen het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VROM) en woningstichting Servatius, zo werd gisteren bekend. Minister Dekker (VROM, VVD) had de Maastrichtse woningbouwstichting in februari verboden verder te gaan met een woningproject in het Belgische Luik. Volgens haar mogen corporaties alleen bij hoge uitzondering over de grens bouwen. De rechtbank acht het verbod voor Servatius in strijd met het EU-verdrag.