Bijdrage aan AOW

In het artikel van Flip de Kam `AOWee(1)` in de krant van 20 mei, miste ik wederom de melding dat 65-plussers al jaren een bijdrage leveren aan de AOW. Het is juist dat deze groep over de eerste twee belastingschijven geen AOW-heffing verschuldigd is. Maar daar staat tegenover dat hierbij de heffingskorting wordt gekort, ik citeer Kluwers belastinggids: ”omdat zij geen AOW-premie betalen”. Duidelijker kan het niet.

    • Hans Asyee Reeuwijk