Betaald demonstreren

Leiders van niet-democratische landen plegen hun ambtenaren tegen betaling voor hen te laten demonstreren. Nu hebben de commissaris van de koningin van de provincie, de burgemeester van de stad en de rector magnificus van de universiteit van Groningen deze primeur in Nederland. Functionarissen van deze instellingen werden vandaag gewoon doorbetaald om in Den Haag te demonstreren voor de Zuiderzeelijn, een supersnelle trein naar het noorden. Dit plan tot snel eersteklas vervoer is inmiddels na langdurige democratische besluitvormingsprocedures afgeblazen door het kabinet omdat het volgens verscheidene onderzoeken en adviezen niet het voorgespiegelde stimulerende effect heeft op de economie. In de provincies Friesland en Drente is het enthousiasme voor zo’n lijn ook geringer dan in Groningen.

Dat Groningse bestuursfunctionarissen overheidsgeld inleggen om meer mensen naar Den Haag te krijgen, maakt de demonstratie des te minder overtuigend. Het doet af aan de inzet van studenten en andere vrijwilligers die wel in hun vrije tijd zijn gekomen naar deze demonstratie waartoe de noordelijke werkgeversorganisaties het initiatief hebben genomen. Het is mooi dat burgers uit Duitse steden meedemonstreren, maar Berlijn is eerder toe aan een betere treinverbinding dan Oldenburg en Bremen.

De gedeeltelijke subsidiëring van de demonstratie roept vragen op over de besteding van de 2,7 miljard die het Noorden nog van het rijk tegoed zou hebben wegens het schrappen van de Zuiderzeelijn.

De noordelijke bestuurders hebben wel gelijk dat die ene spoorlijn van de Randstad via de Veluwe naar het noorden niet genoeg is. Tijdens het spitsuur moeten passagiers vaak staan. Dat concrete probleem vraagt niet om zweverige dromen, maar om een haalbare oplossing. Er loopt wel een autobaan door de Flevopolders naar het noorden, maar de spoorlijn houdt bij Lelystad op. De zogenoemde Hanzespoorlijn van Lelystad naar Zwolle moet doorgaan. Er is ook ruimte voor betaalbaar eerste- en tweedeklas vervoer van Lelystad naar Drachten en Groningen.

Het kabinet vraagt terecht om een goed onderbouwd plan van de regionale bestuursfunctionarissen voordat de op de hogesnelheidslijn uitgespaarde miljarden aan het noorden worden uitgegeven. Het betalen van politiek verzoeningsgeld aan regio’s heeft geen zin.