Beginnen met beleggen, veilig eindigen met sparen

Vorige week ging het op deze plaats over de levensloopregeling, die voor sommige werknemers interessant kan uitpakken. Deelname start met het openen van de juiste levenslooprekening. Anders dan bij de spaarloonregeling is dit geen standaard rekening. Integendeel, er is veel keuze in het aanbod van banken en verzekeraars.

Doel

Tegoed voor verlof wordt op twee manieren opgebouwd: sparen of beleggen. Welke het beste is, hangt af van het doel van het verlofsparen. De horizon is daarbij van belang, beleggen is immers vooral geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn. Voor een verlofdoel minder ver in de toekomst, zeg zo’n vijf jaar, is sparen geschikter. Daarbij groeit het tegoed door het rente-op-rente-effect. De rente op de levenslooprekeningen is meestal hoger dan op reguliere spaarrekeningen. Lees wel de kleine lettertjes, soms geldt de hoge rente waarmee wordt geschermd in advertenties voor een beperkte periode.

Verlies

Bij sparen neemt het tegoed langzaam maar gestaag toe. Dat is anders bij een beleggingsrekening. Door het geld in beleggingsfondsen te stoppen is er een kans op een hoger rendement. Spreiding door middel van beleggingsfondsen in aandelen en obligaties verlaagt het risico. Desondanks kan het tegoed ook in waarde dalen, waardoor er straks minder verlof kan worden opgenomen.

Het valt niet mee nu al een keuze te maken tussen sparen of beleggen. Op de meeste rekeningen kan daarom worden gewisseld tussen sparen en beleggen. Zo kan er eerst een periode worden belegd om daarna als de verlofperiode nadert veilig te sparen. Splitsen van de inleg kan ook, er wordt dan gespaard voor een verlof op korte termijn en belegd voor een langetermijnplan, bijvoorbeeld eerder stoppen met werken. Is het nog niet duidelijk wat te zijner tijd het doel is van de levensloopregeling, dan is het zaak een flexibel product te kiezen.

Garantie

Zekerheid over de uiteindelijke verlofuitkering biedt een rekening met een verzekering. Deze kapitaalverzekering garandeert dat op het moment dat het verlof wordt opgenomen een specifiek bedrag beschikbaar is, met daarbovenop een extra rendement. Vanzelfsprekend kost zo’n garantie geld. Van de inleg is een deel voor de verzekering, een ander deel wordt belegd in fondsen. Hoeveel er gegarandeerd wordt uitgekeerd hangt onder andere af van de looptijd en de inleg. De prestaties op de beurs kunnen zorgen voor extra rendement, maar niets is zeker. De meeste aanbieders hebben op hun website een rekenvoorbeeld waarmee de mogelijkheden kunnen worden verkend. Houd er wel rekening mee dat bij voortijdig overlijden nabestaanden slechts een percentage van het tegoed krijgen.

Vrij

Veel bedrijven bieden een collectieve regeling voor hun medewerkers en bedingen daarvoor bij een aanbieder aantrekkelijke voorwaarden. Daardoor is de rente van een collectieve rekening in de regel hoger of kan er zonder kosten tussen sparen en beleggen worden geswitcht. Toch kan een ander product betere voorwaarden bieden. Het is belangrijk om ook de voorwaarden van een collectieve regeling goed door te lezen voordat een keuze wordt gemaakt.

Cleo Scheerboom

    • Cleo Scheerboom