Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Zeearend broedt in Nederland

Een paartje zeearenden heeft in de Oostvaardersplassen met succes jongen uitgebroed. Dat heeft Staatsbosbeheer vandaag bekendgemaakt. De zeearend is de grootste roofvogel in Europa met een vleugelspanwijdte van 2,5 meter. Tot voor kort werd betwijfeld of er ooit zeearenden in Nederland zouden broeden. De dichtsbijzijnde broedgevallen zijn in Sleeswijk-Holstein, Noord-Duitsland.

De zeearend heet ook wel ‘vliegende deur’. Foto Martijn de Jonge In de Poolse Oderdelta krijgt Europa's grootste roofvogel soms een vis toegeworpen van de lokale vissers die de arenden een warm hart toedragen. De Oderdelta tussen Stettin en Oostzee herbergt de grootste dichtheid zeearenden van Midden Europa, vooral in najaar en winter kunnen er tientallenvogels verzamelen aan de oevers.
De zeearend heet ook wel ‘vliegende deur’. Foto Martijn de Jonge In de Poolse Oderdelta krijgt Europa's grootste roofvogel soms een vis toegeworpen van de lokale vissers die de arenden een warm hart toedragen. De Oderdelta tussen Stettin en Oostzee herbergt de grootste dichtheid zeearenden van Midden Europa, vooral in najaar en winter kunnen er tientallenvogels verzamelen aan de oevers. Jonge, Martijn de

Tien jaar geleden was er veel kritiek op een introductieplan van de zeearend. Het Wereldnatuurfonds wilde de vogel naar Nederland halen. Van Aartsen, de toenmalige minister van Natuurbeheer, had hiervoor toestemming verleend. Maar het plan werd nooit doorgezet. De vogel is nu op eigen kracht naar Nederland gekomen.

Volgens Staatsbosbeheer, beheerder van het gebied, broedt het paartje in een wilg op zes meter hoogte in een zeer afgelegen deel van het gebied. Hoeveel jongen zijn uitgekomen is niet bekend, maar aan het jaaggedrag van het mannetje is te zien dat er jongen gevoerd worden. Volgens Frans Vera van Staatsbosbeheer is het wijfje in 2002 in Sleeswijk-Holstein geringd. Het is haar eerste nest. Het mannetje is al ouder en “zeer ervaren en zorgzaam“.

Vera, een van de pioniers op het gebied van natuurontwikkeling, heeft altijd gezegd dat de Oostvaardersplassen enkele paartjes zeearenden zouden kunnen herbergen. “Ik kreeg daarop altijd hoongelach. Dit broedgeval is voor mij natuurlijk een moment van triomf.“

Het broedgeval toont volgens Vera ook aan dat het natuurbeheer in de Oostvaardersplassen bijzondere resultaten oplevert. Een stuk of acht zeearenden leven in de winter van grote kadavers zoals edelherten. Vera: “Dode runderen en paarden moeten we helaas opruimen.“

In het zomerhalfjaar leven de zeearenden van wild. Vera: “We hebben ze wilde ganzen zien slaan, ganzenpullen en meerkoeten. Maar de afstand tot het nest is groot, we kunnen niet alles zien.“ Zeearenden kunnen ook grote vissen slaan.

Het paartje is in januari begonnen met de nestbouw, in maart werd begonnen met broeden. Alleen enkele ingewijden wisten van het bestaan van het nest.

Staatsbosbeheer bewaakt het nest permanent om te voorkomen dat ongewenste bezoekers het nest benaderen. Op overtreding van het verbod staat een boete van 2.000 euro.