Showgirls.

Soms bepaalt te veel voorinformatie over een film de blik van de criticus. Dan is de mening al bijna gevormd voordat de openingscredits rollen. Is Paul Verhoevens Showgirls volgens Amerikaanse critici plat en vulgair, dan zal dat wel kloppen. Een paar jaar later was de film opeens “cult'. Maar de film is meer dan òf ranzig òf hilarisch, de film is onderschat. Waarom? Zou het kunnen zijn dat alles in de film expres zeer nep en kunstmatig is (van belichting tot de meeste karakters, die allemaal een geheime agenda hebben) om zo de nadruk te leggen op de echtheid van de gevoelens tussen Nomi en Molly? Nomi kiest uiteindelijk niet voor geld en roem. Ze kiest voor vriendschap, integriteit en een schoon geweten. Door alle buitensporige aandacht voor het naakt in de film, sneeuwde deze boodschap onder.

(Paul Verhoeven, 1995, VS/F), Veronica, 21.40-0.05u.
    • André Waardenburg