Ray Nagin herkozen in New Orleans

Ray Nagin is zaterdag herkozen als burgemeester van de Amerikaanse stad New Orleans. In de tweede ronde van de burgemeestersverkiezingen haalde Nagin (52,3 procent) ruim vijfduizend stemmen meer dan zijn tegenstrever, vice-gouverneur Mitch Landrieu (47,7 procent). Beiden zijn Democraat, al ligt Nagin beter bij conservatieven wegens zijn zakenachtergrond.

Door zijn zwakke optreden na de orkaan Katrina, augustus vorig jaar, werd Nagin voorafgaand aan de verkiezingsstrijd kansloos geacht herkozen te worden. De voorbereiding op de orkaan, de hulpverlening daags erna en de gedeeltelijke wederopbouw tot nu toe verliepen zeer problematisch.

Op verscheidene plekken in en om de staat Louisiana waren stemlokalen ingericht, tevens was voor de kiezers busvervoer geregeld. De opkomst was zaterdag met 38 procent iets hoger dan bij de eerste ronde van 22 april. Van de circa 450.000 inwoners heeft bijna de helft nog niet kunnen terugkeren naar de stad, dit lot treft voornamelijk het armere, zwarte deel van de bevolking.

Wederopbouw en terugkeer waren aanvankelijk de belangrijkste campagnethema's van de verkiezingen. Maar omdat Nagin en Landrieu hierover inhoudelijk amper van mening verschilden, kwam de nadruk in de tweede ronde te liggen op hun leiderschapscapaciteiten en ras.

Nagin is afro-Amerikaan; Landrieu is de telg uit een blanke politieke familieclan. Tijdens de campagne dreigde Nagin dat kiezers met een stem op Landrieu een “politieke dynastie“ zouden vestigen. Sinds Nagin in 2002 aan de macht kwam is hij - in tegenstelling tot vele voorgangers - nooit ernstig in opspraak geraakt wegens corruptie of fraude. Nagin wist naast 80 procent van de zwarte stemmen ook 21 procent van de blanke kiezers achter zich te krijgen.

Zaterdag zei hij in een toespraak dat “het tijd is om het kibbelen te staken. Het is tijd om zaken niet langer af te meten in zwart, blank, geel en Aziatisch. Het is tijd voor ons om één New Orleans te zijn.“ In januari baarde Nagin opzien met de uitspraak dat New Orleans een “chocolade', oftewel zwarte stad diende te blijven.