Nederlandse liedjes

Eindelijk komt er een FM-zender de lucht die zich gaat concentreren op Nederlandstalig liedrepertoire. Door tussenkomst van de rechter mag het Finse bedrijf Mediasales, dat voornamelijk Nederlandstalig repertoire gaat bieden, de plaats innemen van RTL FM, dat zich nauwelijks van andere FM-zenders onderscheidt. Bij de veiling van radiofrequenties in 2003 had RTL FM ten onrechte gewonnen van een zender die een groter aandeel van het Nederlandstalige lied op het programma had staan. De Rotterdamse rechtbank heeft dit besluit van het ministerie van Economische Zaken vorig jaar vernietigd. Mediasales mag vanaf 8 juli gaan uitzenden. RTL FM gaat in beroep tegen deze beslissing en heeft op zijn minst recht op teruggave van de miljoenen die het heeft betaald voor het toekomstige deel van de zendvergunning dat is ingetrokken. De fout ligt bij de staat.

De toetreding van een Nederlandstalige zender brengt variatie in de eenheidsworst op de FM-band, die buiten de publieke omroep hoofdzakelijk bestaat uit gepraat en Engelstalige pop-muzak met genre-accenten. Bij de veiling van zenderfrequenties in 2003 bekommerde de staat zich meer om de financiële buit van commerciële omroepen dan om de diversiteit van zenders. De radiostations moesten zoveel betalen dat zij zich voor een winstgevende exploitatie moesten richten op dezelfde grote massa. RTL betaalde 23 miljoen voor de frequentievergunning terwijl Mediasales 8.000 euro had geboden. Nederlands repertoire mag dan misschien weinig reclamegelden opbrengen, maar het is populair. Dat blijkt uit de vele piratenzenders die in het gat in de markt zijn gesprongen.

De FM is niet meer de enige band is waar zonder storing radio kan worden uitgezonden. Op internet is radio uit de hele wereld beschikbaar. Toch is de computer met zijn trage opstart en meestal gebrekkige geluidskwaliteit voorlopig geen alternatief voor de snelle, eenvoudige radio. Veelbelovend is de digitale frequentie, die aan meer zenders ruimte biedt dan de FM en minder storingsgevoelig is. De publieke radio zendt nu al uit op de ook in omliggende landen veel gebruikte DAB-frequentie (Digital Audio Broadcasting). Maar onder druk van de Tweede Kamer mag minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) voorlopig nog geen commerciële zenders op deze frequentie toelaten. Dat is kortzichtig, want er is bij commerciële partijen wel belangstelling. Dat er later misschien ook andere, technisch betere digitale frequenties ontstaan, hoeft geen belemmering te zijn om de huidige mogelijkheden te gebruiken.

Een zender met Nederlandstalig repertoire komt tegemoet aan de wens van veel radioluisteraars. De radio is een goedkoop medium en leent zich er bij uitstek voor om elk wat wils te bieden. Ondernemers staan klaar om aan de vraag van veel verschillende soorten luisteraars te voldoen. Dan past het niet om de frequenties zodanig te verdelen dat de opbrengst voor de overheid het hoogst is. Dan wordt onder de vlag van de vrije markt de keuze van de consument beperkt. De luisteraar en de radio-ondernemers zijn gebaat bij diversiteit.