Nederland koploper emigratie

Nederland is het enige West-Europese land waaruit meer mensen vertrekken dan er binnenkomen. In 2005 verlieten 121.000 personen Nederland, het hoogste aantal ooit. Het aantal immigranten kwam uit op 92.000. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vandaag publiceert.

Sinds 2003 vertrekken meer mensen uit Nederland dan dat er mensen naar Nederland komen. Deze stijging van de emigratie zet zich voort. In het eerste kwartaal van dit jaar verlieten 29.000 mensen Nederland, 5.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Europa is er geen land met zo'n groot vertrekoverschot. “Nederland is een emigratieland geworden,“ zegt prof.dr. Jan Latten, demograaf bij het CBS. Een paar Oost-Europese landen hadden ook een vertrekoverschot, maar dat was niet zo groot als in Nederland.

Een kwart van alle emigranten vertrok naar België of Duitsland. Ze voelden zich getrokken door de lagere huizenprijzen. “Steeds meer Nederlanders in de grensgebieden kopen huizen in de buurlanden'', zegt Latten. “Het scheelt ook dat ze de hypotheek fiscaal kunnen aftrekken in Nederland.''

De emigratie steeg het sterkst onder ouderen. Het aantal emigrerende 55-plussers nam toe van 6.000 in 1995 tot 10.000 in 2005. Latten verwacht dat het emigratieoverschot voorlopig zal aanhouden, omdat het aantal ouderen toeneemt.

Twintigers en dertigers vormen toch de meerderheid van de emigranten. Gedreven door de slechte economische vooruitzichten zoeken zij hun heil elders, aldus Latten. De verbeterde economische conjunctuur heeft nog geen dalend effect gehad op de emigratie.