Fout bij Europa-enquête

Aan de Europa-enquête van het kabinet via internet deden relatief te veel tegenstanders van de Europese Grondwet mee, waardoor de uitslag verminderd representatief is. De onderzoekers blijken een simpele rekenfout te hebben gemaakt.

In het onderzoeksrapport dat minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) vrijdag presenteerde wordt gesproken van een “extreem goede benadering“ in de enquête van de marge tussen ja- en nee-stemmers die vorig jaar tijdens het referendum over de Europese Grondwet bestond. Omdat 61,1 procent destijds tegen stemde en 38,2 procent voor is deze marge volgens onderzoeksbureau Anker Solutions 32,9 procent. Dit komt opmerkelijk dicht in de buurt van de 33,3 procent waarop het bureau uitkomt na correctie van de onderzoeksresultaten van de internetenquête.

61,1 procent min 38,2 procent is echter niet 32,9 procent, maar 22,9 procent. Volgens Harm Hartman van onderzoeksbureau Interview-NSS toont dit aan dat er een “te grote groep tegenstemmers“ aan het onderzoek meedeed.

Mede op basis van de resultaten kondigde Bot vrijdag aan dat Nederland zich de komende jaren in gaat zetten voor meer Europese samenwerking op terreinen als justitie, energie, werkgelegenheid en buitenlands beleid.