Boer zoekt toekomst

Boer zoekt toekomst Elke dag verdwijnen in Nederland acht boerderijen. Villa’s en maneges nemen hun plek in. Het platteland wordt een pretpark. pagina 4 en 5 Gersloot, bij Heerenveen. Foto Reyer Boxem/ HH Nederland, Gersloot 14 januari 2004 op een erf staat een boer zijn gras te maaien met een ouderwetse zeis. op de achtergrond rukt de nieuwbouw op. boerderij, ruimtelijke ordening, ambacht, huizenbouw, akkerbouw, ontginning, dorpsleven, dorp, gereedschap, beroep foto Reyer Boxem/Hollandse Hoogte Hollandse Hoogte
pagina 4 en 5