Tabakshandelaar bouwde villa niet voor zijn vrouw

In zijn column `Zure druiven in de grachtengordel?`(Opiniepagina, 11 mei) schrijft J.L. Heldring dat de tabakshandelaar Lehmann de villa aan de Overtoom voor zijn vrouw had laten bouwen. Dat is echter niet juist. Lehmann heeft de villa (bedoeld is Villa Betty) gekocht van de weduwe Smithuysen-Overmars. Haar echtgenoot, eveneens tabakshandelaar, heeft de villa laten bouwen. Zie ook het artikel over Villa Betty in Amstelodanum 1983, blz. 161-166. Ik kan het weten, want ik ben de achter-achterkleinzoon van deze Smithuysen.

    • L.M. Blaisse