Spitsheffing op bepaalde tijden kan files wel bestrijden

Minister Peijs (Verkeer) wil de A2 tussen Utrecht en Amsterdam versneld gaan verbreden, uiteraard om de capaciteit van de weg te vergroten en zo de dagelijkse files te verminderen. Recent keek ik rond het middaguur een paar keer op anwb.nl met het overzichtskaartje van de situatie op de wegen in de Randstad. Op een paar rode plekjes na, die duiden op verkeerssnelheden onder de vijftig kilometer per uur, moet overal ruimte genoeg zijn geweest voor een vlotte doorstroming. Dit beeld is in het merendeel van de gevallen tussen tien uur `s ochtends en drie uur `s middags te zien. Dus met het beter verdelen van het totale verkeersaanbod over de uren van de dag (en nacht) zou de congestie tijdens de spits met behulp van een spitsheffing verminderd kunnen worden.

Shoppers, familiebezoekers en dagtoeristen worden zo gemotiveerd zich buiten de spits te verplaatsen en aldus ruimte te laten voor mensen die het tijdstip om te reizen niet zelf kunnen bepalen.

    • J. Tholhuijsen