Rapport: Spelen in Nederland zijn reëel

Onder voorwaarde dat Nederland zich ontwikkelt tot een kwalitatief hoogwaardig sportland is kandidaatstelling voor de Olympische Spelen reëel. Tot die conclusie komt een maatschappelijk breed samengestelde werkgroep, die in opdracht van de sportkoepel NOC*NSF een haalbaarheidsonderzoek naar de Spelen in de Nederland heeft gedaan.

De bevindingen van de werkgroep, die bestond uit vertegenwoordigers van sport, overheid, bedrijfsleven en wetenschap, zijn vastgelegd in het rapport 'Olympisch Plan 2028' dat dinsdag openbaar wordt gemaakt en 's avonds wordt besproken in de in de algemene voorjaarsvergadering van NOC*NSF.

De werkgroep is grondig te werk gegaan. Ze heeft eerst gekeken naar de maatschappelijke en economische toekomstverwachtingen van Nederland. De conclusie is: Nederland verandert zo snel, dat er behoefte is aan een bindend thema; dat zou sport kunnen zijn. Verder is gekeken naar de ruimtelijke ordening van Nederland en de ontwikkeling van sport.

Na verder overleg in zogenoemde expertmeetings en gesprekken met ministeries van VWS, EZ en VROM komt de werkgroep tot de conclusie dat sport in alle facetten naar een hoger niveau moet worden getild. 'De Nederlandse sport in een olympisch perspectief plaatsen' wordt dat genoemd. En in zo'n proces kan volgens de werkgroep kandidatuur voor de Olympische Spelen een optie worden.

Inmiddels zijn ook de sportbonden over de bevindingen ingelicht en zij reageerden positief.

Om te voorkomen dat er, evenals 21 jaar geleden bij de kandidatuur van Amsterdam, maatschappelijke onrust ontstaat, wordt heel voorzichtig te werk gegaan. De volgende stap is te kijken hoe de Nederlandse sport op olympisch niveau kan worden gebracht.