Onkundige klanten debet aan postzegelcarrousel

Een belangrijke oorzaak van het in Spanje aan het licht gekomen postzegelcarrousel is de catalogusprijs (NRC Handelsblad, 12 mei). Al jaren vermelden de postzegelcatalogi prijzen die gespeend zijn van alle realiteit. Verzamelaars hanteren percentages die de prijs naar een aanvaardbaar niveau brengen. En dan nog eens het verschil tussen de aan- en verkoopprijzen van het materiaal.

Op het moment dat een nieuwe postzegel verschijnt, verliest deze aan waarde. Alleen het gebruiken voor het doel waarvoor de zegel gemaakt is, namelijk het versturen van een brief, handhaaft de investering. Zodra buitenstaanders menen te moeten investeren in deze `aandelen voor de kleine man` komen de handelaren in actie.

TPG Post brengt zegels in leuke mapjes voor circa tien euro, terwijl de inhoud aan zegels soms vier euro is. Bij verkoop brengen de zegels nauwelijks of niet de frankeerwaarde op. Het gaat daarom te ver TPG Post van fraude te betichten.

De klant/verzamelaar wil zichzelf wijsmaken iets bijzonders te hebben. De bekende Eerste Dag Enveloppen brengen, behalve de eerste 60 nummers, nauwelijks de zegelwaarde op. Vaak zelfs nog minder. Maar daarom fraudeert de handel niet. Oorzaak van dit enorm grote verlies aan waarde is de koopwoede van de vaak onkundige klanten.

    • Aad van der Kuijp