Jongerenstem in polderoverleg

De Sociaal-Economische Raad heeft haar jongste lid ooit: de 29-jarige Judith Ploegman van FNV Jong. 'De SER moet meer representatief worden voor de samenleving.' 

Judith Ploegman Foto Dijkstra Judith Ploegman voorzitter van jong FNV Dijkstra bv.

Judith Ploegman heeft gisteren beschuit met muisjes uitgedeeld aan de leden van de Sociaal-Economische Raad (SER). 'Vanwege de geboorte van een jongere', zegt Ploegman, doelend op zichzelf. Met haar 29 jaar is de voorzitster van FNV Jong, het jongerennetwerk van vakbond FNV, sinds gisteren het jongste lid in het ruim vijftigjarige bestaan van de SER. Dit overleg- en adviesorgaan speelt een centrale rol in de Nederlandse economie. Ploegman neemt de plaats in van Lucia van Westerlaak (47), de voorzitster van FNV Kiem, de bond voor werknemers en zelfstandigen in de grafische en creatieve sector. Ploegman, die vooral voor jongerenbelangen wil opkomen, noemt de SER een 'oude mannenbolwerk' en een 'babyboombastion'.

U bent tegen versoepeling van het ontslagrecht. Maar als werkgevers sneller iemand kunnen ontslaan, zullen zij jonge werkzoekenden toch ook sneller een baan geven?

'Daar geloof ik helemaal niets van. Jongeren worden dan juist volledig uitgebuit door werkgevers, die alleen tijdelijke contracten zullen geven. En werkgevers investeren niet in mensen die van baan naar baan hoppen. Bovendien is 80 procent van het ontslag nu vrijwillig, daarvoor maakt versoepeling niets uit.'

De huidige flexwet biedt werkgevers de mogelijkheid jongeren tot driemaal een tijdelijk contract van een jaar te geven. Dan is soepeler ontslagrecht toch beter? Dan kunnen ouderen ook sneller ontslagen worden, wat gunstig is voor jongeren.

'Ach, dit soort regelingen treft per definitie de kwetsbaren, zoals laagopgeleide jongeren. Ik zie best dat je de arbeidsmarkt moet flexibiliseren, maar investeer dan in jongeren met een tijdelijke baan. Dan zullen die eerder vrijwillig gaan jobhoppen.'

U bent voor afschaffing van het jeugdminimumloon. Maakt dat jongeren niet duurder, en dus minder aantrekkelijk voor werkgevers?

'Het lijkt me onwaarschijnlijk dat ze minder snel zullen worden aangenomen. Ook bij hogere lonen zijn 18- tot 23-jarigen nog steeds relatief goedkoop. Maar loon moet eigenlijk niet afhangen van leeftijd, maar van werkervaring en opleiding. Dan haal je de leeftijdsfactor uit het aannamebeleid.'

De FNV wordt soms verweten dat zij te veel opkomt voor ouderen, door bijvoorbeeld een gunstige overgangsregeling te bedingen voor de afschaffing van het vroegpensioen. Maar meer dan de helft van de 1,2 miljoen leden is ouder dan 45, is het dan niet logisch dat de FNV minder snel naar jongerenbelangen kijkt?

'Nee, dit wordt de FNV terecht kwalijk genomen. Als FNV ben je meer dan een dienstverlener voor je leden. Je moet ook duurzaam sociaal-economisch beleid maken. De FNV sluit CAO's af waar ook niet-leden van profiteren. We hebben 235.000 leden onder de 35, die verlies je als je steeds kiest voor het belang van de grootste gemene deler. Terwijl de FNV hard toe is aan vernieuwing.'

U wilt de SER zelf ook veranderen. Wat moet er anders?

'De SER moet meer representatief worden voor de samenleving. Vreemd toch, dat van de 33 leden er 8 vrouw zijn? En werkgeversverband VNO-NCW heeft een jongerenclub, geef die ook een plaats.'

    • Mark Schenkel