Goede prognoses

De platte televisieschermen vliegen de winkels uit, de eerste tekorten op de arbeidsmarkt dreigen. Volgens alle prognoses wordt 2006 een economisch topjaar. Ondanks de ingrepen van het kabinet Balkenende II. Maar intussen kelderden deze week de beurzen en wordt het prille herstel bedreigd door een wankel buitenland en moeilijk te beïnvloeden risico's. Dus, pluk de dag in 2006.

Het idee is even wennen: het gaat de Nederlandse economie weer voor de wind. Al na de zomer van vorig jaar trok de conjunctuur flink aan en de eerste maanden van dit jaar geven hetzelfde beeld. Het bruto binnenlands product groeit boven zijn potentieel, dat wordt geschat op tussen de 2 en 2,25 procent. De werkloosheid neemt af, de banengroei trekt aan. En de inflatie blijft laag, zo rond de 1 procent.

Daarmee bevindt de economie zich in het gunstigst denkbare tij. Zelfs de samenstelling van de opleving wordt gezonder. Dreef Nederland de eerste jaren van de nieuwe eeuw nog op expanderende overheidsuitgaven, en nam de export daarna de fakkel over, nu trekken ook de uitgaven van huishoudens aan. De winstgevendheid van het bedrijfsleven is uitstekend, en het deel van het nationaal inkomen dat uit bedrijfswinsten komt is het grootst sinds begin jaren zeventig.

Het CBS bevestigde begin deze week dat de belastinginkomsten van de overheid in 2005 zeer gunstig waren. Minister Zalm van Financiën wees er op dat de krachtige inkomensstroom van de overheid ook in 2006 doorgaat.

Alle denktanks voorzien een voorspoedig 2006, en ook de jaren daarna blijven goed. Het Centraal Planbureau stelt de economische groei dit jaar op 2,75 procent, met een kleine versnelling daarna. De Nederlandsche Bank zal in haar nog te publiceren verslag over het tweede kwartaal uitkomen op een groei van tussen de 2,5 en 3 procent tot en met 2008. Het Internationaal Monetair Fonds was in april iets behoudender, mogelijk doordat de prognose er al was voor jongste cijfers bekend werden.

Nu is er altijd wel iets aan te merken op zonnige prognoses, en dat is nu ook het geval. Velen wijzen op de risico's in de wereldeconomie: een scheve betalingsbalans van de VS, hoge olieprijzen en de nog steeds lage rentevoeten die de financiële markten het hoofd op hol brengen. Daarnaast is er de vraag hoe lang de hoogconjunctuur van de VS aanhoudt en hoe persistent de opleving in Europa is. De economische groei in de EU was in het eerste kwartaal op jaarbasis prachtig, maar van kwartaal op kwartaal trad er een flauwte in. Dat geldt ook voor Nederland. Met gunstige maar wankele buitenlandse afzetmarkten en risico's die Nederland niet kan beïnvloeden, is er dan ook maar één devies voor het gunstige tij van 2006: geniet ervan, zo lang het duurt.

    • Maarten Schinkel