'Ga naar bioscoop!'

Actrice, kunstenaar en regisseur Sylvia Kristel (53) had een 8 voor Frans op de mulo, maar leerde pas 'Frans als de Fransen' toen ze in Parijs verbleef. Een vraaggesprek over het vwo-examen Frans van gisteren, dat ze op ons verzoek bekeek.

Sylvia Kristel Foto Hollandse Hoogte Amsterdam, 30-06-2005 Sylvia KRISTEL photographed on the Keizersgracht, Amsterdam Photo Felix Kalkman Hollandse Hoogte

Was Frans uw beste vak op de middelbare school?

'Nee, eigenlijk was ik zelfs nog beter in Engels. Maar Duits vond ik weer moeilijker. Frans vond ik toen wel al goed te doen.'

Zou u dit examen zelf hebben gehaald?

'Zeker, ik vond het een redelijk gemakkelijk examen. Vooral de multiple choice-vragen, die je in mijn tijd nog niet had, vond ik niet al te moeilijk. De antwoorden lagen vaak erg ver uit elkaar, waardoor het antwoord zich liet raden.'

Welke teksten vond u het leukst?

'Een tekst over de Stradivarius-viool was erg leuk. Ook grappig was een tekst over 'de lange Hollander', waarin werd gezegd dat Hollanders eerder voelen dat het regent en daardoor eerder bij de dijken zijn.'

Zouden de leerlingen dezelfde teksten leuk hebben gevonden?

'Een enkele tekst was wel wat flauw, maar als geheel was het een afwisselend examen. Het zou nog wel wat wetenschappelijker mogen. Ik mag hopen dat ze alle informatie al kenden. De teksten komen bijna allemaal uit de krant en zouden bekend moeten zijn.'

Welke vaardigheid moet je in ieder geval beheersen als je dit examen hebt gehaald?

'Goed spreken is belangrijk. Het liefst moet de leraar van Franse origine zijn of lang in Frankrijk hebben gewoond. Anders leer je de intonatie niet goed.'

Wat is het beste geweest voor uw taalbeheersing en intonatie?

'In Parijs ging ik twee keer per dag naar doorlopende voorstellingen in de bioscoop, met Hugo Claus. Als je dat zes maanden volhoudt, dan leer je het wel.'

    • Derk Walters