fiscaliteit

Wordt door het installeren van een traplift de WOZ-waarde van een woning lager? Dat hangt van veel zaken af.

Belasting terug door traplift?

Uw krant schreef vorig jaar dat na het installeren van een traplift de gemeentelijke belastingaanslag daalt. Die daling wil de gemeente Nijmegen in mijn geval niet honoreren. Dat klopt dan toch niet? (B.W.)

Op 19 maart 2005 werd in deze krant beschreven hoe de belastingrechter in Leeuwarden de fiscale waarde (WOZ) van een huis met 25.000 euro omlaag bracht met als gevolg een fors lagere aanslag in de gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB). De bewoner had in verband met zijn invaliditeit voor 30.000 euro ingrijpende aanpassingen in zijn huis en de tuin aangebracht. Dat betekent nog niet dat elke voorziening zoals een traplift of het verbreden van deurposten leidt tot lagere WOZ-waarde en dus een lagere ozb-aanslag. Zo'n fiscale waardevermindering is niet het automatische resultaat van een rekensommetje, maar hangt af van de vraag of uw huis voortaan een slechtere prijs zou opbrengen. Dat is het geval als u de open trap die helemaal in de architectuur van uw huis past, eruit sloopt om een andere trap aan te leggen waarlangs een traplift gemonteerd kan worden. Of als het verbreden van de deurpost ten behoeve van rolstoelgebruik doorwerkt in de indeling van de naastgelegen keuken. Maar als u langs de bestaande trap een lift monteert die er makkelijk weer uit te schroeven is, dan heeft dat geen nadelige invloed op de fiscale waarde van uw huis.

NAC dupe van erfrecht

Bij mijn geliefde voetbalclub NAC gaat het verhaal dat de belastinginspecteur de club een loer heeft gedraaid met een torenhoge aanslag op een erfenis. Ik heb in mijn testament ook goede doelen in de voetbalwereld opgenomen. Gaat dat straks ook mislopen? (S.E.)

Nou ja, een loer gedraaid gaat wat ver. Maar een torenhoge aanslag ligt er wel. Op een erfenis uit 2001 van bijna 1,1 miljoen gulden (482.000 euro) van een trouwe supporter, heeft de belastinginspecteur gereageerd met een aanslag successierecht van ruim 610.000 gulden (277.000 euro). De fiscus heeft dus meer profijt van de erfenis dan de begiftigde club. Dat is disproportioneel maar het staat wel zo in de wet. NAC heeft die aanslag in eerste instantie met succes bij de rechter aangevochten. Vorige week heeft de Hoge Raad daar een streep door gehaald. Het gaat erom of de voetbalclub thuishoort onder de 'goede doelen'. Voor u als trouwe supporter is dat vanzelfsprekend. Voor de Bossche rechter ook. Hij ziet het bestaansrecht van NAC in het 'verschaffen van ontspanning en vrijetijdsbesteding'. In de woorden van rechter Paul Bongaarts: 'Betaald voetbal is naar het oordeel van het Hof gelijk te stellen met de spelen in het Romeinse Rijk waarin met 'brood en spelen' werd voorzien in de behoeften van de bevolking.' Als dat geen goed doel is .

De Hoge Raad ziet alleen keiharde commercie: een profclub die wil winnen, financieel wel te verstaan. Niet ten behoeve van het algemeen belang maar voor zichzelf. Het is mooi meegenomen als toeschouwers met plezier naar een wedstrijd kijken, maar daar gaat het de geharde professionals niet om. In dat licht zou u de goede doelen in uw testament nog eens moeten toetsen. Een fiscaal erkend goed doel waaraan u schenkt, betaalt geen successierecht; de vereniging die daarbuiten valt, betaalt tot 68 procent.

We wisten al van de Hoge Raad dat hij amateurvoetbalclubs evenmin als goed doel erkent. De leden daarvan willen gewoon een lekker potje voetbal spelen. Maar er zijn ook tal van stichtingen die bijvoorbeeld de voetbalsport in het algemeen willen dienen en daarmee zeker kwalificeren als fiscaal erkend goed doel. Let dan toch op of ze niet zo dicht tegen een profclub aan zitten, dat ze er eigenlijk deel van uitmaken. In dit geval was de erfenis uitdrukkelijk bedoeld voor de amateurtak van getalenteerde jeugdspelers van NAC. Los van het feit dat de erfenis daar nooit terecht is gekomen, ziet de fiscus die kweekvijver gewoon als onderdeel van het bedrijf NAC. Vraag dus of uw 'goede doelen' fiscaal zijn erkend. Een belastingadviseur kan ook veel duidelijkheid geven. Het belang is er groot genoeg voor; tweederde van uw erfenis kan bij de fiscus terecht komen. 's Rijks schatkist behoort uiteraard tot een van de beste goede doelen. De toon van uw brief maakt duidelijk dat u zich in uw graf zou omdraaien als dat balletje anders rolt.

Aert Jan Grotenhuis

De vragenrubriek behandelt om de week pensioenvragen en fiscale vragen.

    • Aert-Jan Grotenhuis