Defensie koploper schending integriteit

Het ministerie van Defensie was vorig jaar koploper bij de registratie van integriteitsschendingen door eigen personeel, zoals corruptie, fraude, of andere onregelmatigheden. Het ministerie turfde over 2005 vijftig van dergelijke meldingen. Daarnaast dienden achttien ambtenaren klachten in over zaken als seksuele intimidatie, discriminatie of pesten.

Geen enkel ander ministerie meldde over vorig jaar zoveel registraties van integriteitsschendingen, zo blijkt uit een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat telde 42 meldingen en de Belastingdienst 40 - zij zijn goed voor een tweede en derde plaats op de ranglijst. Buitenlandse Zaken (16 meldingen) en Justitie (13 meldingen) volgen. Andere ministeries telden slechts een handvol registraties, de ministeries van Algemene Zaken en Onderwijs en Wetenschappen meldden er niet één.

Toch bracht Binnenlandse Zaken de cijfers met optimisme naar buiten. Want het totaal aantal registraties (het ministerie van Defensie ontbrak overigens op dat lijstje omdat daar een andere CAO wordt gehanteerd) was in vergelijking met het jaar daarvoor gestegen, van 59 meldingen rijksbreed in 2004 naar 136 in 2005, op een totaal van 114.884 ambtenaren. Die stijging is het gevolg van 'toegenomen aandacht voor integriteit binnen de rijksoverheid', aldus het ministerie.

Vorig jaar constateerde de Algemene Rekenkamer dat ministeries tekort schieten bij centrale registratie van integriteitsschendingen. Twee ministeries houden centraal registers bij, de andere departementen doen dat niet. Over het totaal aantal meldingen van integriteitsschendingen is op rijksniveau dus geen beeld te geven, was een van de conclusies.

'Die centrale registratie is nog steeds niet compleet', bevestigt een woordvoerder van Defensie. Het vergde bij Defensie dan ook een zoektocht van meer dan een week voordat de nu verstrekte cijfers konden worden geleverd.

    • Jos Verlaan