Blauwborst

Nederland: land van bittere onheilstijdingen. Nog meer asfalt, meer vogels bedreigd, verjaagd. Het aloude Naardermeer, ooit gered door Jac. P. Thijsse anders was het veranderd in vuilstort, is onmisbaar voor een wonderschone flora en fauna. Ook nu wil de asfaltwoeker hier toeslaan. Tussen het dichte struikgewas heeft de Blauwborst (Luscinia svecica) zijn biotoop. Het mannetje toont zich zingend hoog in de takken. Prachtig is het blauw van de borst met in het midden een witte vlek; aan de onderzijde loopt een roestrode band. Witte oogstreep. De zang is zacht en rijk met snelle loopjes en welluidende, zelfs krekelachtige tonen. Ga in mei naar deze helaas zo weerloze domeinen, en luister, kijk.

Blauwborst
Blauwborst
    • Kester Freriks