Zalm zat in kabinet bij herziening Rijkswet

Het verdient vermelding dat de herziening van de Rijkswet op het Nederlanderschap (met het bekende artikel 14) weliswaar op1 april 2003 in werking is getreden, maar reeds in 2000 is totstandgekomen. Het wetsvoorstel werd op 14 februari 1998 ingediend door toenmalig staatssecretaris Schmitz en is op 14 maart en 19 december, na verdediging door staatssecretaris Cohen, aangenomen door respectievelijk Tweede en Eerste Kamer. De gewijzigde wet verscheen in Staatsblad 618 van 28 december 2000. De indiening en afhandeling vonden derhalve plaats toen Zalm deel uitmaakte van het kabinet.

    • Bert van den Braak Universiteit Leiden