Verdonk: heb de moed om beleid bij te stellen

Regels zijn regels, maar als er landelijk zo weinig draagvlak is voor die regels en de manier waarop ze toegepast worden, is het dan geen tijd om die regels op een menselijker en waardiger manier toe te passen of ze te veranderen? Ik geef toe, er is moed voor nodig om van een ingeslagen weg af te wijken, maar minster Verdonk staat immers voor niets en is voor niemand bang. Ze zou moeten laten zien dat zij niet alleen van ijzer is, maar ook een vrouw van vlees en bloed die alle asielzoekers die hier al jaren tussen hoop en vrees leven en graag een waardevol lid van onze maatschappij willen zijn, toelaat.

    • Mr. A.E. Swierstra-Dijkstra