'Tennisouder' te fanatiek

Ruim eenderde van de ouders van jonge tennistalenten heeft een slechte invloed op hun kind, zo vinden 132 Amerikaanse jeugdtenniscoaches, geënquêteerd door onderzoekers van de Amerikaanse Michigan State University. Zij publiceerden in de British Journal of Sports Medicine.

Ze noemen de negatieve invloed 'alarmerend hoog'. Het tennispubliek smult van de verhalen over ouders die hun ambities te veel op hun kind projecteren, zoals vader Krajicek die schold en tierde.

Overigens zijn de coaches positief over drie op de vijf ouders. Ze noemen financiële en logistieke steun, de sociaal-emotionele bijstand, en de 'onvoorwaardelijke liefde'. Negatief zijn: enorme dwang om te winnen, het wekken van irreële verwachtingen en het uiten van te harde kritiek.