Prodi: oorlog Irak was een ernstige fout

De nieuwe Italiaanse regering beschouwt de oorlog in Irak en de bezetting van dat land als „een ernstige fout’’ en zal haar troepen in overleg met de bondgenoten terugtrekken.

Dit heeft premier Romano Prodi gisteren gezegd in zijn regeringsverklaring die hij uitsprak in de Senaat.

De oorlog „heeft niets opgelost, maar integendeel het veiligheidsprobleem gecompliceerd’’, aldus Prodi. „Het terrorisme heeft in Irak een nieuwe basis en nieuwe voorwendselen gevonden.’’ De terugkeer van de 2.500 soldaten zal binnen „de technisch noodzakelijke tijd’’ gebeuren, op zijn vroegst in augustus. Nog 26 landen steunen de Amerikanen met troepen in Irak, de meeste echter met kleine of zeer kleine aantallen. Italië is de op drie na grootste troepenleverancier (na de VS, Groot-Brittannië en Zuid-Korea).

In de 61 pagina’s tellende regeringsverklaring zei Prodi dat Italië kampt met een „ethische crisis’’, verwijzend naar de vele schandalen waaronder die in de voetbalwereld. Het land heeft volgens hem behoefte aan een economische en morele „schok’’.

Prodi kondigde aan dat hij een aantal wetten van de regering-Berlusconi zal aanpassen. Zo zal er een strengere wet komen tegen belangenconflicten. Naar verwachting zal dit consequenties hebben voor Berlusconi, die drie televisiezenders bezit en opnieuw premier wil worden. Ook de door Berlusconi ingevoerde verkiezingswet, zijn justitiehervormingen en de mediawet die voordelig was voor Berlusconi’s bedrijf Mediaset worden gewijzigd.

Over de begrotingspolitiek zei Prodi: „Basta met buitengewone manoeuvres… er is geen ruimte meer voor pronkstukken van miraculeuze financiële techniek”, daarmee doelend op de onorthodoxe wijze waarop de vorige regering de boeken soms kloppend probeerde te krijgen. De regering Prodi verwacht een extra gat van 9 tot 14 miljard euro in de begroting aan te treffen, waarmee het financieringstekort kan oplopen tot 4,5 procent. Prodi wil dit terugdringen door onder meer de forse belastingontduiking aan te pakken.

Op sociaaleconomisch gebied kondigde Prodi de invoering aan van een spaarpot voor nieuwgeborenen. Elk kind krijgt tot zijn achttiende jaarlijks 2.500 euro voor studie of het opzetten van een bedrijfje. Verder zal de belasting die werkgevers betalen voor hun werknemers met 5 procentpunten worden verlaagd, zodat Italië goedkoper kan produceren en de concurrentie met het buitenland weer beter aankan. Ook de arbeidswet van de regering-Berlusconi wordt aangepast. De flexibiliteit moet blijven, maar de wet moet ook meer bescherming bieden, aldus Prodi. Berlusconi zei er alles aan te doen om zijn wetten te verdedigen.