Parlement van Nepal beperkt macht koning

Het parlement van Nepal heeft gisteren maatregelen aangekondigd om de macht en priviléges van de koning in te perken. Het enige hindoe koninkrijk in de wereld zal voortaan als seculiere staat verder gaan.

In de hoofdstad Kathmandu gingen gisteren duizenden mensen de straat op om het nieuws te vieren. In april was Nepal nog drie weken lang in de greep van protesten tegen het autoritaire bewind van koning Gyanendra, die in februari 2005 de macht naar zich toe trok en de regering naar huis stuurde. Aan de demonstraties kwam pas een einde nadat de koning het parlement vorige maand weer in zijn functie had hersteld.

De volksvertegenwoordigers besloten gisteren dat het kabinet voortaan zal worden aangeduid als de Nepalese regering en niet langer als de regering van Zijne Majesteit. Het parlement krijgt ook het laatste woord over de troonopvolging en het recht wetten ten aanzien van de opvolging te wijzigen. De Rajparishad, een adviesraad van de koning die als politieke arm van Gyanendra functioneerde tijdens zijn bewind, zal worden ontbonden.

Het koninklijke Nepalese leger wordt omgedoopt tot het Nepalese leger. Deze stap houdt ook in dat de koning niet langer opperbevelhebber van de strijdkrachten is. Voortaan zal het leger direct onder de hoede van de regering vallen. Zij benoemt voortaan ook de legerleider.

Voor de koning en het koningshuis heeft het parlement nog meer wijzingen in petto. Straks zal ook het koningshuis gewoon belastingen moeten betalen. Ook gaat de regering de uitgaven van de koninklijke familie onder de loep nemen. In de toekomst zal het parlement de begroting van het koningshuis vaststellen.

De maoïsten, de rebellen die delen van het land onder controle hebben, noemen de voorstellen een positieve stap die echter nog niet ver genoeg gaat. De maoïsten willen een republiek. De afgelopen tien jaar hebben zij gewapenderhand gevochten voor een communistische staat. Vorige maand kondigden ze een wapenstilstand af van enkele maanden, nadat het parlement van Nepal weer bijeen was gekomen.

Twijfel bestaat er wel over de rechtsgeldigheid van de aangenomen resoluties van het parlement. Officieel kunnen dit soort stappen pas worden aangekondigd als de grondwet is herschreven. En daarvoor moet eerst een zogenoemde Grondwettelijke Raad, een kiescollege dat de grondwet gaat herschrijven, worden gekozen door het volk. Naar verwachting zal het uitschrijven van verkiezingen voor dat kiescollege de volgende stap zijn die het parlement nu gaat zetten.